กรุงเทพ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม

สุวรรณนทีขนส่ง . กรุงเทพ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม

สุวรรณนทีขนส่ง เส้นทาง กรุงเทพ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
  • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน
  • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.ละแม

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่