ตัวแทนจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่งผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีทัวร์ ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป ชุมพร หลังสวน ละแม ปฐมพร ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ชุมพร-หลังสวน

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแม็คโครบางบอน
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.เมืองชุมพร
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน

กรุงเทพ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดแม็คโครบางบอน
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.เมืองชุมพร
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.ละแม

กรุงเทพ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.ละแม

ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพ

 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.ละแม
 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพ

 • สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48

0-2894-6066

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

0-7750-1535

สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)

จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร

077504901

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.หลังสวน

0-77541242 , 077545151

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง อ.ละแม

077559436

ตัวอย่างเที่ยวรถ สุวรรณนทีทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

แอปจองตั๋วรถทัวร์